dcsimg

Vigethia

provided by wikipedia EN

Vigethia is a genus of Mexican flowering plants in the sunflower tribe within the daisy family.[2][3]

Species

There is only one known species, Vigethia mexicana, called the Mexican Green-eyed Sunflower,[4] native to the State of Nuevo León in northern Mexico.[1]

References

 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Vigethia: Brief Summary

provided by wikipedia EN

Vigethia is a genus of Mexican flowering plants in the sunflower tribe within the daisy family.

Species

There is only one known species, Vigethia mexicana, called the Mexican Green-eyed Sunflower, native to the State of Nuevo León in northern Mexico.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Vigethia ( Spanish; Castilian )

provided by wikipedia ES

Vigethia es un género monotípico de plantas con flores de la familia Asteraceae. Su única especie, Vigethia mexicana,[1]​ es originaria de México.

Taxonomía

Vigethia mexicana fue descrita por (S.Watson) W.A.Weber y publicado en Madroño 7: 98. 1943.[2]

Sinonimia

Referencias

 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores y editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia ES

Vigethia: Brief Summary ( Spanish; Castilian )

provided by wikipedia ES

Vigethia es un género monotípico de plantas con flores de la familia Asteraceae. Su única especie, Vigethia mexicana,​ es originaria de México.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores y editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia ES

Vigethia ( Portuguese )

provided by wikipedia PT

Vigethia é um género botânico pertencente à família Asteraceae[1].

Referências

  1. «Vigethia — World Flora Online». www.worldfloraonline.org. Consultado em 19 de agosto de 2020
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores e editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia PT

Vigethia: Brief Summary ( Portuguese )

provided by wikipedia PT

Vigethia é um género botânico pertencente à família Asteraceae.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores e editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia PT

Vigethia ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Vigethia là một chi thực vật có hoa trong họ Cúc (Asteraceae).[1]

Loài

Chi Vigethia gồm các loài:

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Vigethia. Truy cập ngày 25 tháng 9 năm 2013.

Liên kết ngoài


Bài viết tông cúc Heliantheae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Vigethia: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Vigethia là một chi thực vật có hoa trong họ Cúc (Asteraceae).

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI