dcsimg

From the Arctic Ocean

provided by EOL authors
A key to the species of this genus found in Spitsbergen is given in Augener, 1928: p. 776.
license
cc-by-3.0
copyright
Josefin Stiller
original
visit source
partner site
EOL authors

Ampharete

provided by wikipedia EN

Ampharete is a genus of polychaete annelid worms.[1][2] They have a single, chevron-shaped row of teeth.[2]

Species

The World Register of Marine Species recognizes the following 45 species:[1]

References

  1. ^ a b Read G, Fauchald K, eds. (2021). "Ampharete Malmgren, 1866". World Polychaeta database. World Register of Marine Species. Retrieved 9 December 2021.
  2. ^ a b Tzetlin, A. B. (2005). "Ultrastructural study of the jaw structures in two species of Ampharetidae (Annelida: Polychaeta)". Acta Zoologica. 85 (3): 171–180. doi:10.1111/j.0001-7272.2004.00168.x.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Ampharete: Brief Summary

provided by wikipedia EN

Ampharete is a genus of polychaete annelid worms. They have a single, chevron-shaped row of teeth.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Ampharete ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Ampharete là một chi thuộc ngành Giun đốt duy nhất có răng hình chữ V.[1]

Tham khảo


Hình tượng sơ khai Bài viết chủ đề động vật này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Ampharete: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Ampharete là một chi thuộc ngành Giun đốt duy nhất có răng hình chữ V.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI