dcsimg

Distribution ( Spanish; Castilian )

provided by IABIN
I, II, III, IV
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Universidad de Santiago de Chile
author
Pablo Gutierrez
partner site
IABIN

Tetragonia angustifolia ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Tetragonia angustifolia là một loài thực vật có hoa trong họ Phiên hạnh. Loài này được Barnéoud miêu tả khoa học đầu tiên năm 1847.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Tetragonia angustifolia. Truy cập ngày 25 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài


Bài viết liên quan đến Họ Phiên hạnh này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Tetragonia angustifolia: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Tetragonia angustifolia là một loài thực vật có hoa trong họ Phiên hạnh. Loài này được Barnéoud miêu tả khoa học đầu tiên năm 1847.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI