dcsimg

Coccolithophyceae ( French )

provided by wikipedia FR

Les Coccolithophores ou Prymnesiophyceae, ou Prymnésiophycées, ou même Coccolithophyceae selon AlgaeBase sont une classe d'algues planctoniques, englobant notamment le genre Phaeocystis.

Le public la connaît surtout par la mousse blanc-crème qu'elle forme sur le littoral (écume laissée par la marée) lors des efflorescences algales de plus en plus communes de mars à juin sur le littoral européen de la Manche et de la mer du Nord. Il s'agit généralement de Phaeocystis pouchetii.

Caractéristiques

Les coccolithophores sont des haptophytes qui mesurent de 2 à 50 microns. Ils ont deux flagelles et un haptonème. Ce qui caractérise les coccolithophores, ce sont les coccolithes, des « écailles » calciques ornementées qu'ils fabriquent et sécrètent. Ces coccolithes forment une armure protectrice extra-cellulaire nommée coccosphère. Pour former cette « carapace » les coccolithophores fabriquent et calcifient les coccolithes dans des vacuoles intra-cellulaire puis sécrètent ces « écailles ». Les coccolithophores modulent l'organisation et l'abondance de leurs écailles en fonction de leur cycle de vie et des conditions environnementales. Certaines espèces telles que Ophiaster hydroideus élaborent d'extraordinaires coccolithes modifiés, des appendices calciques dont les spécialistes supposent qu'ils servent à éviter la prédation des copépodes et des autres organismes du zooplancton.

Géologie

Les mues et squelettes des coccolithophores ont sombré au fond des océans depuis des millions d'années, créant d'importantes couches de microfossiles. Ces strates témoignent des changements de température et de salinité de l'eau au fil du temps. À la suite de remaniements géologiques, les squelettes de coccolithophores ont été compactés et soulevés formant par exemple les falaises crayeuses de Douvres et d'Étretat. De nos jours ces microfossiles figurent par milliards dans les pierres des cathédrales et des pyramides. Après leur mort, les coccolithophores qui sédimentent au fond de la mer vont constituer l'essentiel des énormes couches de craie qui caractérisent la période géologique du Crétacé. Lors de la crise biologique Crétacé-Tertiaire, 50 % des espèces de coccolithophoridés disparurent. La craie est composée en majeure partie de coccolithophores fossilisés compactés. Les coccolithophores sont par ailleurs d'importants régulateurs de la concentration de dioxyde de carbone dans l'océan et l'atmosphère. Ils ont aussi une influence sur le cycle du carbone.

Taxonomie

Selon AlgaeBase (21 juillet 2017)[2] :

Selon EOL (16 août 2015)[3] et World Register of Marine Species (16 août 2015)[4]:

Notes et références

Voir aussi

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Auteurs et éditeurs de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia FR

Coccolithophyceae: Brief Summary ( French )

provided by wikipedia FR

Les Coccolithophores ou Prymnesiophyceae, ou Prymnésiophycées, ou même Coccolithophyceae selon AlgaeBase sont une classe d'algues planctoniques, englobant notamment le genre Phaeocystis.

Le public la connaît surtout par la mousse blanc-crème qu'elle forme sur le littoral (écume laissée par la marée) lors des efflorescences algales de plus en plus communes de mars à juin sur le littoral européen de la Manche et de la mer du Nord. Il s'agit généralement de Phaeocystis pouchetii.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Auteurs et éditeurs de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia FR

Coccolithophyceae ( Polish )

provided by wikipedia POL
Commons Multimedia w Wikimedia Commons
 src=
Zakwit kokolitonośnych glonów na Morzu Celtyckim

Coccolithophyceae (Prymnesiophyceae) – klasa glonów z supergrupy Chromalveolata (Chromista).

Systematyka

Klasa jest jedną z dwóch linii haptofitów, przy czym klasa siostrzana, tj. Pavlovophyceae jest znacznie mniej liczna w rodzaje[1]. Autorem nazwy Coccolithophyceae jest Werner Rothmaler (1951)[2]. Nazwa Prymnesiophyceae została wprowadzona w 1972 r. przez Siegfrieda Caspera z opisem niemieckim, a uzupełniona o opis łaciński przez Davida Hibberda w 1976 r.[3] Ponadto proponowano nazwę Haptophyceae (z autorstwem Christensen ex P.C. Silva 1980)[2].

Cała grupa haptofitów ma nie do końca jasną pozycję systematyczną, choć lokuje się ją zwykle wśród chromistów (lub w innych systemach chromalweolatów) jako odrębną linię ewolucyjną. Coccolithophyceae dzieli się na następujące rzędy[3]:

Z wyjątkiem ostatniego rzędu, którego poprawność jest niejasna, są one łączone w podklasę Prymnesiophycidae, Caval.-Sm. 1986

W XX w. organizmy te grupowano jako Coccolithinae wśród złotowiciowców i określano polską nazwą wiciowce wapienne[4].

W rejestrze AlgaeBase do drugiej połowy 2012 r. zgromadzono informacje o 385 gatunkach tej klasy[3].

Biologia

Coccolithophyceae (Prymnesiophyceae) mają postać wiciowców, zwykle, ale nie zawsze ruchliwych – jednokomórkowych monad lub ich kolonii, np. w formie nici, przy czym u niektórych gatunków stadium kolonijne występuje na przemian z monadalnym. Haptonema może przybierać różne postacie i długości (u Isochrysidales może wręcz być jej brak). Wici równe lub jedna nieco dłuższa od drugiej, zwykle dwie, umiejscowione mniej lub bardziej szczytowo. Brak plamki ocznej[5]. Wielu przedstawicieli klasy, tzw. kokolitofory, wytwarza wapienne skorupki zwane kokolitami (stąd nazwa), przy czym na podstawie badań filogenetycznych sugeruje się, że jest to historycznie cecha powszechna w tej klasie, a niezdolność do tworzenia kokolitów jest zjawiskiem wtórnym[2]. U niektórych skorupki organiczne nie pokrywają się wapienną płytką. Liczba chloroplastów od 0 do 4[5].

Ekologia

Emiliania huxleyi, należąca do rzędu Isochrysidales[6], jest najbardziej rozpowszechnionym kokolitoforem w oceanie. Ten gatunek formuje zakwity w Północnym Oceanie Atlantyckim, niekiedy pokrywające obszar nawet do tysiąca km²[7].

Innym z przedstawicieli kokolitoforów, który w chłodniejszych rejonach oceanu może dominować w fitoplanktonie i dawać zakwity, jest Phaeocystis (rząd Phaeocystales), rodzaj kosmopolityczny[8]. Toksyczne zakwity tworzone przez Chrysochromulina polylepis (rząd Prymnesiales), notowano w Cieśninach Duńskich[9], a pomory ryb wywołane zakwitami wód w słonawych duńskich jeziorach powodowanymi przez Prymnesium parvum opisywano już w pierwszej połowie XX w[10].

Coccolithophyceae w zapisie kopalnym

Poddające się fosylizacji elementy Coccolithophyceae, czyli kokolity po raz pierwszy w zapisie skalnym obserwuje się w górnym triasie[11], ale liczne stają się dopiero w skałach jurajskich i młodszych [12]. Kokolity mają duże znaczenie w oznaczaniu wieku skał zwłaszcza kredy i kenozoiku[13]. Kokolity mają także duże znaczenie skałotwórcze, będąc jednym z głównych lub dominującym składnikiem kredy, a zwłaszcza tzw. kredy piszącej[14].

Przypisy

 1. M.D. Guiry, G.M. Guiry: Phylum: Haptophyta (ang.). Algaebase. [dostęp 2012-10-10].
 2. a b c Paul C. Silva, J. Throndsen, Wenche Eikrem. Revisiting the nomenclature of haptophytes (Commentary). „Phycologia”. 46 (4), s. 471–475, lipiec 2007. International Phycological Society. DOI: 10.2216/07-22.1. ISSN 0031-8884 (ang.).
 3. a b c M.D. Guiry, G.M. Guiry: Class Coccolithophyceae [Prymnesiophyceae] (ang.). Algaebase. [dostęp 2012-10-10].
 4. Richard Harder: Systematyka. W: Botanika: podręcznik dla szkół wyższych. Eduard Strasburger (red.). Wyd. 2 pol. według 28 oryg. Warszawa: PWRiL, 1967, s. 525–526. (pol.)
 5. a b Sina M. Adl, Alastair G. B. Simpson i in. The New Higher Level Classification of Eukaryotes with Emphasis on the Taxonomy of Protists. „Journal of Eukaryotic Microbiology”. 52 (5), s. 399–451, 2005. International Society of Protistologists. DOI: 10.1111/j.1550-7408.2005.00053.x (ang.).
 6. WoRMS - World Register of Marine Species - Emiliania huxleyi (Lohmann) W.W.Hay & H.P.Mohler, 1967, www.marinespecies.org [dostęp 2017-04-12] .
 7. CarolC. Lalli CarolC., TimothyT. Parsons TimothyT., Biological Oceanography: An Introduction, Pergamon Press, 1993 .
 8. K. W. Tang, H. H. Jakobsen, A. W. Visser. Phaeocystis globosa (Prymnesiophyceae) and the planktonic food web: Feeding, growth, and trophic interactions among grazers. „Limnology and Oceanography”. 46 (8), s. 1860–1870, 2001. DOI: 10.4319/lo.2001.46.8.1860 (ang.).
 9. Torkel Gissel Nielsen, Thomas Kiørboe, Peter Koefoed Bjørnsen. Effects of a Chrysochromulina polylepis subsurface bloom on the planktonic community. „Marine Ecology Progress Series”. 62, s. 21-35, 1990-04-05. Inter-Research. ISSN 0171-8630 (ang.).
 10. C.V. Otterstroem, E. Steemann Nielsen. Two cases of extensive mortality in fishes caused by the flagellate Prymnesium parvum. „Rep. Dan. Biol. Stn.”. 44, s. 5–24, 1939 (ang.).
 11. Bown, PR and Lees, JA and Young, JR (2004) Calcareous nannoplankton evolution and diversity through time. In: Thierstein, HR and Young, JR, (eds.): Coccolithophores : from molecular processes to global impact. SPRINGER-VERLAG BERLIN, strona 481, abstrakt
 12. Lehmann U. & Hillmer G., 1991: Bezkręgowce kopalne. Wydawnictwa Geologiczne, strona 37
 13. Ogg J.G., Ogg G. & Gradstein F.M., 2008: Geologic Time Scale. Cambridge Univ. Press, strony 118-124 (dla kredy); 131, 134-135 dla paleogenu i 141, 144 dla neogenu. W podanym źródle ważność stratygraficzną podaje się dla tzw. wapiennego nannoplanktonu, termin ten obejmuje głównie kokolity (porównaj: Bown, PR and Lees, JA and Young, JR (2004) Calcareous nannoplankton evolution and diversity through time. In: Thierstein, HR and Young, JR, (eds.): Coccolithophores: from molecular processes to global impact. SPRINGER-VERLAG BERLIN, strony 481 - 508 ), oprócz tego w przypadku paleogenu bezpośrednio wymieniono kokolity, a w przypadku neogenu rodzaj Discoaster.
 14. Wacław Ryka, Anna Maliszewska, 1991: Słownik petrograficzny. Wydawnictwa Geologiczne, hasła: kreda i kreda pisząca.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autorzy i redaktorzy Wikipedii
original
visit source
partner site
wikipedia POL

Coccolithophyceae: Brief Summary ( Polish )

provided by wikipedia POL
 src= Zakwit kokolitonośnych glonów na Morzu Celtyckim

Coccolithophyceae (Prymnesiophyceae) – klasa glonów z supergrupy Chromalveolata (Chromista).

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autorzy i redaktorzy Wikipedii
original
visit source
partner site
wikipedia POL

원석조강 ( Korean )

provided by wikipedia 한국어 위키백과

원석조강 또는 콕콜리투스강(Coccolithophyceae)은 크로말베올라타계에 속하는 착편모조류 강의 하나이다.[1]

하위 목

계통 분류

2016년 실라(Silar)에 의한 하크로비아의 계통 분류는 다음과 같다.[2][3]

하크로비아 넓은 의미의 크립티스타 코르비헬리아 엔도헬레아상강

엔도헬레아강

  코르비스토마상강  

피코모나스강

   

텔로네마강

      좁은 의미의 크립티스타 팔피토아문

팔피토강

  롤로모나스아문 레우크립토스상강

레우코크립토스강

은편모조류

고니오모나스강

   

은편모조강

          합티스타 육질태양충류

육질태양충강

착편모조아문 Rappemonada

Rappephyceae

  Haptomonada  

파블로바강

   

후각편모조강

         

각주

 1. Guiry, M.D.; Guiry, G.M. (2008). “Class: Coccolithophyceae”. 《AlgaeBase》. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway.
 2. Silar, Philippe (2016), “Protistes Eucaryotes: Origine, Evolution et Biologie des Microbes Eucaryotes”, 《HAL archives-ouvertes》: 1–462
 3. Ruggiero; 외. (2015), “Higher Level Classification of All Living Organisms”, 《PLoS ONE》 10 (4): e0119248, doi:10.1371/journal.pone.0119248, PMC 4418965, PMID 25923521
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia 작가 및 편집자