dcsimg
Creatures » » Plants » » Angiosperms » » Spurge Family »

Droceloncia rigidifolia (Baill.) J. Léonard

Droceloncia rigidifolia ( Spanish; Castilian )

provided by wikipedia ES

Droceloncia es un género monotípico perteneciente a la familia de las euforbiáceas con una sola especie: Droceloncia rigidifolia que es originaria de Madagascar.

Taxonomía

Droceloncia rigidifolia fue descrita por (Baill.) J.Léonard y publicado en Bulletin de la Société Botanique de Belgique 91(2): 280. 1959.[1]

Sinonimia
  • Argomuellera rigidifolia (Baill.) Pax & K.Hoffm.
  • Pycnocoma rigidifolia Baill.
  • Wetriaria rigidifolia (Baill.) Pax & K.Hoffm.[2]

Referencias

 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores y editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia ES

Droceloncia rigidifolia: Brief Summary ( Spanish; Castilian )

provided by wikipedia ES

Droceloncia es un género monotípico perteneciente a la familia de las euforbiáceas con una sola especie: Droceloncia rigidifolia que es originaria de Madagascar.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores y editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia ES

Droceloncia rigidifolia ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Droceloncia rigidifolia là một loài thực vật có hoa trong họ Đại kích. Loài này được (Baill.) J.Léonard mô tả khoa học đầu tiên năm 1959.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Droceloncia rigidifolia. Truy cập ngày 3 tháng 6 năm 2013.

Tham khảo


Hình tượng sơ khai Bài viết về phân họ Tai tượng này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Droceloncia rigidifolia: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Droceloncia rigidifolia là một loài thực vật có hoa trong họ Đại kích. Loài này được (Baill.) J.Léonard mô tả khoa học đầu tiên năm 1959.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI