dcsimg

Vanikoroidea

provided by wikipedia EN

Vanikoroidea is a superfamily of sea snails, marine gastropod molluscs in the clade Littorinimorpha.[2] The superfamily Eulimoidea is a synonym of Vanikoroidea.[3]

Families

Families within the superfamily Vanikoroidea include:[1]

References

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Vanikoroidea: Brief Summary

provided by wikipedia EN

Vanikoroidea is a superfamily of sea snails, marine gastropod molluscs in the clade Littorinimorpha. The superfamily Eulimoidea is a synonym of Vanikoroidea.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Vanikoroidea ( French )

provided by wikipedia FR

Les Vanikoroidea sont une super-famille de mollusques gastéropodes de l'ordre des Littorinimorpha. La plupart sont des parasites d'autres animaux.

Liste des familles et sous-familles

Selon World Register of Marine Species (27 mars 2016)[1] :

Galerie

Références taxinomiques

Notes et références

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Auteurs et éditeurs de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia FR

Vanikoroidea: Brief Summary ( French )

provided by wikipedia FR

Les Vanikoroidea sont une super-famille de mollusques gastéropodes de l'ordre des Littorinimorpha. La plupart sont des parasites d'autres animaux.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Auteurs et éditeurs de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia FR

Vanikoroidea ( Italian )

provided by wikipedia IT

Vanikoroidea Gray, 1840 è una superfamiglia di molluschi gasteropodi della sottoclasse Caenogastropoda.[1]

Descrizione

Conchiglia di grandezza da piccola a media, turbiniforme, ombelicata, con grande spirale finale; scultura assiale e spirale. Protoconca conica, vortici 2-4. Piede con grandi pieghe epipodiali carnose. Opercolo paucispirale. Radula tenioglossa.[2]

Tassonomia

 src=
Eulima glabra (Eulimidae)
 src=
Haloceras meteoricum (Haloceratidae)
 src=
Hipponix cornucopiae (Hipponicidae)

La superfamiglia risulta composta da quattro famiglie:[1]

Note

  1. ^ a b (EN) Vanikoroidea, in WoRMS (World Register of Marine Species). URL consultato il 23 settembre 2020.
  2. ^ Andrew L. Lissner, Op. citata.

Bibliografia

 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autori e redattori di Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia IT

Vanikoroidea: Brief Summary ( Italian )

provided by wikipedia IT

Vanikoroidea Gray, 1840 è una superfamiglia di molluschi gasteropodi della sottoclasse Caenogastropoda.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autori e redattori di Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia IT

Vanikoroidea ( Dutch; Flemish )

provided by wikipedia NL

Vanikoroidea is een superfamilie van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken).

Families

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia-auteurs en -editors
original
visit source
partner site
wikipedia NL

Vanikoroidea: Brief Summary ( Dutch; Flemish )

provided by wikipedia NL

Vanikoroidea is een superfamilie van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken).

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia-auteurs en -editors
original
visit source
partner site
wikipedia NL

Vanikoroidea ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Vanikoroidea là một liên họ ốc biển trong nhánh Littorinimorpha.[1]

Các họ

Các họ trong liên họ này gồm:

(Họ tuyệt chủng được nghiên cứu ở dạng hóa thạch có ký hiệu †)

Phân loại này dựa trên nghiên cứu đã được công bố của Ponder & Warén năm 1988 [2], và Ponder, published năm 1998.

Chú thích

  1. ^ Bouchet, P. & Rocroi, J.-P. (2005). “Classification and Nomenclator of Gastropod Families”. Malacologia 47 (1-2).
  2. ^ W.F. Ponder &A. Warén (1988). “Classification of the Caenogastropoda and Heterostropha - A list of the family-group names and higher taxa”. Malacological review. suppl. 4: 288–328.

Tham khảo


Bài viết liên quan nhánh ốc Caenogastropoda này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Vanikoroidea: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Vanikoroidea là một liên họ ốc biển trong nhánh Littorinimorpha.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

白彫螺總科 ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科

白彫螺總科(學名:Vanikoroidea),又名马掌螺总科Hipponicoidea[1],是腹足綱軟體動物之下的一個總科,舊屬中腹足目,今屬玉黍螺類支序。

分類學

2005年分類

根據2005年的分類,本總科包括四個科,當中一個只有化石種,分別如下[2]

此外,原來的马掌螺总科還包括下列三個科[1],但這三個科現時都獨立出來:

2017年分類

根據2017年的分類,本總科併入了原瓷螺總科之下的兩個科[3]。現時本總科包括下列4個科[4][5]

參考文獻

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 中腹足目:马掌螺总科 Hipponicacea. 藍色動物學 v5.1. 2013 [2018-05-06] (中文(简体)‎).
  2. ^ Frýda, J.; Hausdorf, B.; Ponder, W.; Valdés, Á.; Warén, A. Bouchet P.; Rocroi J.-P., 编. Classification and nomenclator of gastropod families. Malacologia: International Journal of Malacology (Hackenheim, Germany / Ann Arbor, USA: ConchBooks). 2005, 47 (1-2): 397 pp. ISBN 3-925919-72-4. ISSN 0076-2997.
  3. ^ Takano, Tsuyoshi; Kano, Yasunori. Molecular phylogenetic investigations of the relationships of the echinoderm-parasite family Eulimidae within Hypsogastropoda (Mollusca). Molecular Phylogenetics and Evolution. 2014, 79: 258–269. doi:10.1016/j.ympev.2014.06.021 (英语).
  4. ^ Bouchet, P.; Rocroi, J.P.; Hausdorf, B.; Kaim , A.; Kano , Y.; Nützel , A.; Parkhaev, P.; Schrödl, M.; Strong , E.E. Revised classification, nomenclator and typification of gastropod and monoplacophoran families. Malacologia. 2017, 61 (1-2): 1–526. doi:10.4002/040.061.0201 (英语).
  5. ^ WoRMS. Vanikoroidea Gray, 1840. World Register of Marine Species. [2018-05-14].
license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑

白彫螺總科: Brief Summary ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科

白彫螺總科(學名:Vanikoroidea),又名马掌螺总科(Hipponicoidea),是腹足綱軟體動物之下的一個總科,舊屬中腹足目,今屬玉黍螺類支序。

license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑