dcsimg

Neopseustidae ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Neopseustidae là một họ nhỏ các loài bướm đêm chuông nguyên thủy bay ban ngày và đêm thuộc bộ Lepidoptera. Chúng là họ duy nhất trong liên họ Neopseustoidea và phân thứ bộ Neopseustina. Có 4 chi đã được biết thuộc họ này. Các con bướm đêm nguyên thủy này được bảo vệ ở Nam Mỹ và Đông Nam Á và đặc điểm sinh học của chúng không được biết rõ (Davis 1975; Davis và Nielsen 1980, 1984; Kristensen, 1999). Nematocentropus là một chi bướm cổ nhất có mặt ở Assam, MyanmaTứ Xuyên, China. Có 3 loài của Neopseustis phân bố từ Assam đến Đài Loan, trong Synempora andesae và 3 loài của Apoplania có mặt ở miền nam Nam Mỹ (Kristensen, 1999: 53-54). Hình thái râu của chúng đã được nghiên cứu chi tiết (Faucheux 2005ab; Faucheux et al., 2006).

Tham khảo

  • Davis, D. R. (1975). Systematics và zoogeography trong họ Neopseustidae with the proposal of a new superfamily (Lepidoptera: Neopseustoidea). Smithsonian Contributions to Zoology, 210: 1-45.
  • Davis, D. R. và Nielsen, E.S. (1980). Description of a new genus và two new species of Neopseustidae from South America, with discussion of phylogeny và biological observations (Lepidoptera: Neopseustoidea). Steenstrupia, 6(16): 253-289.
  • Davis, D. R. và Nielsen, E.S. (1984). The South American neopseustid genus Apoplania Davis: a new species, distribution records và notes on adult behaviour (Lepidoptera: Neopseustina). Entomologica Scandinavica, 15(4): 497-509.
  • Faucheux, M.J. (2005a). Les sensilles basiconiques gaufrées à base double ou triple de l’antenne du papillon sud-américain, Apoplania valdiviana Davis et Nielsen 1984 (Lepidoptera: Neopseustidae): distribution et importance numerique. Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de l’Ouest de la France, 27(1).
  • Faucheux, M.J., (2005b). Note brève: Evolution d’un type de sensillaire antennaire dans la famille des Neopseustidae (Lepidoptera: Glossata), la sensille basiconique large et enflée. Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de l’Ouest de la France, 27(1).
  • Faucheux, M. J., Kristensen, N.P. & Yen, S.-H. (2006) The antennae of neopseustid moths: morphology và phylogenetic implications, with special reference to the sensilla (Insecta, Lepidoptera, Neopseustidae). Zoologischer Anzeiger: 245: 131-142.
  • Kristensen, N.P. (1999). The homoneurous Glossata. Ch. 5, các trang 51–64 in Kristensen, N.P. (Ed.). Lepidoptera, Moths và Butterflies. Volume 1: Evolution, Systematics và Biogeography. Handbuch der Zoologie. Eine Naturgeschichte der Stämme des Tierreiches / Handbook of Zoology. A Natural History of the phyla of the Animal Kingdom. Band / Volume IV Arthropoda: Insecta Teilband / Part 35: 491 pp. Walter de Gruyter, Berlin, New York.

Tài liệu

  • Firefly Encyclopedia of Insects và Spiders, edited by Christopher O'Toole, ISBN 1-55297-612-2, 2002

Liên kết ngoài

 src= Wikispecies có thông tin sinh học về Neopseustidae
Hình tượng sơ khai Bài viết về Bộ Cánh vẩy này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Neopseustidae: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Neopseustidae là một họ nhỏ các loài bướm đêm chuông nguyên thủy bay ban ngày và đêm thuộc bộ Lepidoptera. Chúng là họ duy nhất trong liên họ Neopseustoidea và phân thứ bộ Neopseustina. Có 4 chi đã được biết thuộc họ này. Các con bướm đêm nguyên thủy này được bảo vệ ở Nam Mỹ và Đông Nam Á và đặc điểm sinh học của chúng không được biết rõ (Davis 1975; Davis và Nielsen 1980, 1984; Kristensen, 1999). Nematocentropus là một chi bướm cổ nhất có mặt ở Assam, MyanmaTứ Xuyên, China. Có 3 loài của Neopseustis phân bố từ Assam đến Đài Loan, trong Synempora andesae và 3 loài của Apoplania có mặt ở miền nam Nam Mỹ (Kristensen, 1999: 53-54). Hình thái râu của chúng đã được nghiên cứu chi tiết (Faucheux 2005ab; Faucheux et al., 2006).

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI