dcsimg
Creatures » » Plants » » Angiosperms » » True Grasses »

Trisetum cumingii (Nees ex Steud.) Parodi ex Nicora

Distribution ( Spanish; Castilian )

provided by IABIN
Chile Central
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Universidad de Santiago de Chile
author
Pablo Gutierrez
partner site
IABIN

Trisetum cumingii ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Trisetum cumingii là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được (Steud.) Parodi ex Nicora miêu tả khoa học đầu tiên năm 1978.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Trisetum cumingii. Truy cập ngày 9 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài


Bài viết chủ đề tông thực vật Poeae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Trisetum cumingii: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Trisetum cumingii là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được (Steud.) Parodi ex Nicora miêu tả khoa học đầu tiên năm 1978.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI