dcsimg

Anisoptera megistocarpa

provided by wikipedia EN

Anisoptera megistocarpa is a species of plant in the family Dipterocarpaceae. It is found in Indonesia, Malaysia, and Singapore.[1]

References

  1. ^ a b Ashton, P. (1998). "Anisoptera megistocarpa". IUCN Red List of Threatened Species. 1998: e.T33067A9754704. doi:10.2305/IUCN.UK.1998.RLTS.T33067A9754704.en. Retrieved 16 November 2021.
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Anisoptera megistocarpa: Brief Summary

provided by wikipedia EN

Anisoptera megistocarpa is a species of plant in the family Dipterocarpaceae. It is found in Indonesia, Malaysia, and Singapore.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Anisoptera megistocarpa

provided by wikipedia FR

Anisoptera megistocarpa est un grand arbre sempervirent de la Péninsule Malaise et Sumatra, appartenant à la famille des Diptérocarpacées.

Description

Répartition

Forêts mixtes à diptérocarps, sur sol bien drainés de la Péninsule Malaise, Singapour et Sumatra.

Préservation

Menacé par la déforestation.

Notes et références

license
fr
copyright
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
original
visit source
partner site
wikipedia FR

Anisoptera megistocarpa: Brief Summary

provided by wikipedia FR

Anisoptera megistocarpa est un grand arbre sempervirent de la Péninsule Malaise et Sumatra, appartenant à la famille des Diptérocarpacées.

license
fr
copyright
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
original
visit source
partner site
wikipedia FR

Anisoptera megistocarpa ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Anisoptera megistocarpa là một loài thực vật thuộc họ Dipterocarpaceae. Loài này có ở Indonesia, Malaysia, và Singapore.

Chú thích

  1. ^ Ashton, P. (1998). Anisoptera megistocarpa. Sách Đỏ IUCN các loài bị đe dọa. Phiên bản 2013.2. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2014.

Tham khảo


Hình tượng sơ khai Bài viết Họ Dầu này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Anisoptera megistocarpa: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Anisoptera megistocarpa là một loài thực vật thuộc họ Dipterocarpaceae. Loài này có ở Indonesia, Malaysia, và Singapore.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI