dcsimg

Distribution ( Portuguese )

provided by SciELO Brazilian Flora 2012
Nativa do Brasil. Não é endêmica do Brasil. Ocorre no Brasil: Sim. Distribuição geográfica: Norte (AC, AM, PA, RR).
license
cc-by-nc
copyright
Jardim Botânico do Rio de Janeiro
bibliographic citation
Silva-Luz, C.L. ; Pirani, J.R. 2012. Astronium in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB21759)

Habitat ( Portuguese )

provided by SciELO Brazilian Flora 2012
Substrato: Terrícola. Domínios fitogeográficos: Amazônia. Tipos de vegetação: Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Semidecidual.
license
cc-by-nc
copyright
Jardim Botânico do Rio de Janeiro
bibliographic citation
Silva-Luz, C.L. ; Pirani, J.R. 2012. Astronium in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB21759)

Morphology ( Portuguese )

provided by SciELO Brazilian Flora 2012
Forma de vida: Árvore
license
cc-by-nc
copyright
Jardim Botânico do Rio de Janeiro
bibliographic citation
Silva-Luz, C.L. ; Pirani, J.R. 2012. Astronium in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB21759)

Astronium ulei ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Astronium ulei là một loài thực vật có hoa trong họ Đào lộn hột. Loài này được Mattick mô tả khoa học đầu tiên năm 1934.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Astronium ulei. Truy cập ngày 19 tháng 9 năm 2013.

Liên kết ngoài


Bài viết liên quan đến Họ Đào lộn hột này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Astronium ulei: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Astronium ulei là một loài thực vật có hoa trong họ Đào lộn hột. Loài này được Mattick mô tả khoa học đầu tiên năm 1934.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI