dcsimg

Distribution ( Spanish; Castilian )

provided by IABIN
Chile Central
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Universidad de Santiago de Chile
author
Pablo Gutierrez
partner site
IABIN

Balbisia stitchkinii ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Balbisia stitchkinii là một loài thực vật có hoa trong họ Vivianiaceae. Loài này được Ricardi miêu tả khoa học đầu tiên năm 1957.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Balbisia stitchkinii. Truy cập ngày 17 tháng 9 năm 2013.

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết về thực vật Bộ Mỏ hạc này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Balbisia stitchkinii: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Balbisia stitchkinii là một loài thực vật có hoa trong họ Vivianiaceae. Loài này được Ricardi miêu tả khoa học đầu tiên năm 1957.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI