dcsimg
Image of Balbisia microphylla (Phil.) Reiche
Creatures » » Plants » » Dicotyledons » » Bersama Family »

Balbisia microphylla (Phil.) Reiche

Distribution ( Spanish; Castilian )

provided by IABIN
Chile Central
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Universidad de Santiago de Chile
author
Pablo Gutierrez
partner site
IABIN

Balbisia microphylla ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Balbisia microphylla là một loài thực vật có hoa trong họ Vivianiaceae. Loài này được (Phil.) Reiche miêu tả khoa học đầu tiên năm 1896.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Balbisia microphylla. Truy cập ngày 17 tháng 9 năm 2013.

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết về thực vật Bộ Mỏ hạc này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Balbisia microphylla: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Balbisia microphylla là một loài thực vật có hoa trong họ Vivianiaceae. Loài này được (Phil.) Reiche miêu tả khoa học đầu tiên năm 1896.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI