dcsimg

Pararetifusus

provided by wikipedia EN

Pararetifusus is a genus of sea snails, marine gastropod mollusks in the family Buccinidae, the true whelks.[1]

Species

Species within the genus Pararetifusus include:

Species brought into synonymy

References

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Pararetifusus: Brief Summary

provided by wikipedia EN

Pararetifusus is a genus of sea snails, marine gastropod mollusks in the family Buccinidae, the true whelks.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Pararetifusus ( Dutch; Flemish )

provided by wikipedia NL

Pararetifusus is een geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken).

Soorten

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia-auteurs en -editors
original
visit source
partner site
wikipedia NL

Pararetifusus: Brief Summary ( Dutch; Flemish )

provided by wikipedia NL

Pararetifusus is een geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken).

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia-auteurs en -editors
original
visit source
partner site
wikipedia NL

Pararetifusus ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Pararetifusus là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Buccinidae.[1]

Các loài

Các loài trong chi Pararetifusus gồm có:

Chú thích

Tham khảo


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan tới họ ốc biển Buccinidae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Pararetifusus: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Pararetifusus là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Buccinidae.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI